SOS Odškodnovacia spoločnosť

Navigácia

7 základných krokov pri dopravnej nehode

1. Nenechajte nič náhode. Ak je auto havarované, neznamená to, že sa nepohne. Preto, ak je to možné, auto riadne zabrzdite a ujistite sa, že stojí. Skôr, ako niečo podniknete vonku, mimo vozidla, nasaďte si reflexnú vestu, to platí pre všetkých pasažierov vo vozidle a popritom si zapnite výstražné svetlá. Snažte sa čas príliš nenaťahovať a čo najskôr sa vyberte postaviť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody.

2. Skontrolujte svojich spolupasažierov či nie sú zranení, prípadne, ak ste do niekoho narazili skontrolujte ľudí aj v druhom vozidle. Ak sa niekto zranil zavolajte bezpodmienečne záchrannú zdravotnú službu. V prípade, ak by mal príchod záchranky trvať príliš dlho a niekto je v priamom ohrození na živote kvôli vzniknutej dopravnej nehode, záchranári vám poradia a navedú ako poskytnúť prvú pomoc, ktorú by ste však mali ako vodič ovládať približne na základnej úrovni.

3. V prípade, ak zhodnotíte, že škoda, teda hmotná škoda na aute je vyššia ako 3 990 €alebo v prípade, že sa ako účastníci nehody vzájomne nedohodnete, tak v takomto prípade vám neostáva nič iné ako k dopravnej nehode zavolať príslušníkov polície. 

4. Ak políciu k dopravnej nehode nevoláte, v tomto prípade musíte s druhým účastníkom dopravnej nehody spísať dohodu o zavinení na tlačive „Správa o nehode“ alebo „ Európsky záznam o nehode“. Na Slovensku, podľa nových platných právnych úprav je každého povinnosťou pri dopravnej nehode toto tlačivo vyplniť a podpísať.

5. Ak je vinníkom iný účastník dopravnej nehody a nie ste to vy, požadujte od neho doklady totožnosti či už občiansky preukaz alebo pas, prípadne vodičský preukaz a doklad o uzatvorení PZP, teda bielu alebo zelenú kartu. V prípade, že ste nehodu spôsobil vy, je predloženie dokladov na vás.

6. V šoku človek dokáže zabudnúť na tie najdôležitejšie veci, preto si nezabudnite všetky údaje o vinníkovi nehody zapísať! Zapíšte si jeho meno, adresu, ŠPZ-tku, typ vozidla a údaje o poisťovne. Aj keď sa prvotne nezdá, že máte nejakú veľkú škodu na aute, len sem tam nejaký škrabanček, predsa môže ísť o skrytú škodu, ktorá sa ukáže v nasledujúcich hodinách či dňoch.

7. Posledným krokom je, že nehodu, teda poistnú udalosť oznámite poisťovni, pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla. Ak ste nehodu zavinil vy, oznamujete udalosť svojej poisťovni, kde máte uzatvorené PZP do 15 dní na SR a do 30 dní ak sa nehoda stala v zahraničí. Ak vám auto poškodil iný vodič, tak si náhradu škody vymáhate od poisťovne vinníka. / Zdroj:www.porovnanie-pzp.sk/

 

 

Kedy volať políciu k dopravnej nehode

S volaním polície sa neprerátajte, ak ste napríklad zavinili nehodu a neprišlo k zraneniam a výrazným škodám na majetku, aby sa nestalo, že pre zavolanie polície k nehode prídete o vodičský preukaz! Niekedy sa stačí dohodnúť spísať, čo spísané má byť a políciu do toho jednoducho nezaťahovať. No pozor! Sú prípady, kedy políciu bezpodmienečne musíte zavolať. Poradíme vám ako sa vymotať z tohto bludiska, kedy je a kedy nie je potrebné volať políciu.

Situácie, kedy nemusíte volať k dopravnej nehode políciu:

 • Stačí, ak sa účastníci dohodnú, že škoda nepresiahla 3990 eur, teda došlo ku škodovej udalosti a nie k dopravnej nehode. ( ak neviete určiť výšku škody, zavolajte políciu, ktorá urobí odhad škody a oznámi vám, či ide o dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť)
 • Ak pri nehode neprišiel nikto o život alebo nebol nikto zranený.
 • Ak sa nestalo, že pri kolízii nebol poškodený majetok tretej osoby alebo iné verejnoprospešné zariadenie.
 • Nie je podozrenie na požitie alkoholu.

Vieme, kedy musíte kontaktovať políciu SR:

 • Pri dopravnej nehode sa niekto zranil alebo prišlo k úmrtiu osoby.
 • Ak hmotná škoda na niektorom z vozidiel vrátane vecí alebo inom majetku prevyšuje čiastku 3 990 €.
 • Počas nehody príde k poškodeniu majetku tretích osôb, (napr. k poškodeniu zaparkovaného vozidla, priľahlej nehnuteľnosti apod.)
 • Dôjde k poškodeniu majetku štátu, obce (cesta I. triedy, diaľnica, všeobecne prospešné zariadenie, dopravné značky, zvodidlá).
 • Vtedy, ak medzi účastníkmi dopravnej nehody nedôjde k vzájomnpej dohode o jej zavinení.
 • Ak obom účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý priebeh dopravnej nehody.
 • V prípade, že uniknú nebezpečné veci ako dôsledok nehody.
 • Ak nie ste schopný ( bez vynaloženia neprimeraného úsilia) po nehode sami obnoviť plynulosť cestnej premávky.
 • Ak sa stane, že vinník z miesta nehody ušiel alebo nemá uzatvorené PZP alebo je pod vplyvom alkoholu.
 • Ak došlo k tomu, že autá havarovali, ale navzájom sa nezrazili./ Zdroj:porovnanie-pzp.sk/