SOS Odškodnovacia spoločnosť

Navigácia

O nás 

Sme spoločnosť, ktorá pomáha ľuďom, ktorí utrpeli úraz následkom dopravnej nehody. Pre tieto účely sme založili spoločnosť SOS Odškodňovacia spoločnosť,  s.r.o, kde poskytujeme: bezplatnú poradňu, kam sa Poškodení MÔŽU s dôverou obrátiť. Akékoľvek otázky, či už telefonicky alebo emailom, vybavujeme Prostredníctvom skúsených odborníkov v tejto oblasti. Utrpeli ste úraz a neviete si rady, ako ďalej postupovať? Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli v tejto neľahkej situácii.

Aké sú výhody našej poradne?

Či už telefonické, písomné alebo osobné konzultácie vo veci odškodnenia ujmy na zdraví poskytujeme bezplatne.
 
Pomôžeme Vám sa zorientovať v spleti zákonov  a s prípravou potrebných dokumentov pre uplatnenie Vašej škody.  
 
Spolupracujeme s kvalitnými posudkovými lekármi, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť poškodeným kvalitné znalecké posudky pre uplatnenie Vašich nárokov na náhradu škody.  
 
V prípade, že nebudete schopní vyriešiť záležitosť sami, naši spolupracujúci advokáti sú ochotní prípad prevziať a ďalej
rokovať Vašim menom.
 
Ušetríte si tak čas a nervy pri často zdĺhavom vyjednávaní so zamestnávateľom alebo poisťovňou.
 
Čo teda robíme? 

Pomáhame osobám poškodeným pri dopravných nehodách: Ak ste Vy, vaši známi, blízkej osoby, rodinní príslušníci zostali poškodení na zdraví po dopravnej nehode  a nezískali ste adekvátne odškodnenie od poisťovateľa, SOS Oškodňovacia spoločnosť Vám:
 • komplexné pomôže pri uplatnení a preukázaní nárokov na odškodnenie,        
 • vypracuje odbornú analýzu odškodnenia,           
 • priamo Vás bude zastupovať pred poisťovateľom           
 • posúdení už uplatnený nárok na odškodnenie            
 • kontrolu a prípadnú korekciu rozhodnutia poisťovateľa o odškodnení  
 
   Vy sami nemusíte mať uzatvorené žiadne poistenie, pretože ste obeťou nehody a odškodnenie sa vypláca z
    "povinného ručenia" vinníka. Dokonca vám pomôžeme aj keď vinník nemal platné povinné ručenie.